Home » KİTAP ÖZETLERİ » PEYAMİ SAFA, DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU, ÖZET-2

PEYAMİ SAFA, DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU, ÖZET-2

KİTABIN ADI DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU
KİTABIN YAZARI PEYAMİ SAFA

YAYINEVİ VE ADRESİ ÖTÜKEN NEŞRİYAT A.Ş.
İstiklal Cad. Ankara Han 99/3 80060 Beyoğlu / İST.
www.otuken.com.tr

BASIM YILI 2000

1- KİTABIN KONUSU: Hayatta kendisini yalnız hisseden, hastalığı nedeniyle geleceğe karamsar bakan, ancak hiçbir zaman içindeki yaşam isteğini yitirmeyen bir çocuğun hikayesi anlatılıyor.
2- KİTABIN ÖZETİ: Yazar, onbeş yaşında bacağı sakat olan, birkaç kez ameliyat geçirmiş olmasına rağmen şifa bulamamış bir çocuktur. İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde annesiyle birlikte eski bir evde oturmaktadır. Sık sık tedavi olmak amacıyla hastaneye gider, doktor ameliyat olması gerektiğini ancak ameliyattan sonra yaralı bacağının kısalacağını söyler, ama yazar gün geçtikçe kötüye giden durumunu kimseye söylemez. Kafası da iyice karışmıştır ve hem annesine üzüntüsünü belli etmemek hem de başka bir doktora muayene olmak için şehrin karşı tarafında oturan karbaları Paşa’nın yanına gider. Paşa altmış yaşlarında, gençliğinde Fransa’da çalışmış bu yüzden onlara karşı sempati ile yaklaşan bir şahıstır. Sahip olduğu köşkte karısı, kızı Nüzhet, ve hizmetliler ile birlikte yaşamaktadır. Yazar Paşa’yı her ziyarete gidişinde ona ve kızı Nüzhet’e kitap götürmektedir. Nüzhet ondokuz yaşında yazarla çocukluğundan beri arkadaş olan genç ve güzel bir kızdır. Yazarı her zaman kendine yakın bir dost olarak görmüştür. Yazar köşke gelmeden birkaç gün önce Ragıp Bey adında 35yaşlarında bir doktor Nüzhet’I babasından istemiştir. Nüzhet ve Paşa evlenme işine pek sıcak bakmamaktadır. Ancak Nüzhet’in annesi evliliğin gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaktadır. Çünkü, Ragıp Bey evlendikten sonra Nüzhet’I Berlin’e götürmek istemektedir.
Yazar da Nüzhet gibi onunla konuşmaktan büyük zevk almaktadır. Küçüklüğünden beri Nüzhet’e beslediği arkadaşlık duyguları son zamanlarda anlam veremediği duygulara dönüşmektedir. Ragıp Bey’i öğrendikten sonra ise bu anlam veremediği duyguların nüzhet’e duyduğu aşk olduğunu anlar.bir gece Nüzhet dertleşmek için gizlice yazarın odasına gelir. O gece yaazar Nüzhet’e karşı hissettiklerinin karşılıksız olmadığını anlar ve aralarında bir elektriklenme olur. Bu elektriklenme gün geçtikce kuvvetlenir ancak birgün Ragıp Bey yüzünden araları açılır. Yazar köşkü terk etmeye karar verir, ancak annesinin de köşke gelmesi nedeniyle orada kalmak zorundadır. Birgün yazar ülkenin bulunduğu durum hakkında Paşa ve Ragıp Bey ile de tartışır ve evine geri döner. Döndükten sonra hem üzüntü hem de doktorlarım uyarılarına rağmen ayağını fazla zorlaması nedeniyle daha fazla dayanamaz ve kaldırılır. Doktorların teşhisi kesindir: “Bacağının kesilmesi gerekiyor.” Yazar bacağının kesilmemesi için doktor doktor dolaşmaya başlar. Ancak bu sırada ona azdırap veren bacağının ağrısı değil, Nüzhet’in aşkının kalbinde açtığı derin yaradır. Onu bir türlü unutamaz. Bu sırada bacağıda iyice kötüleşmiştir. Son çare aile dostu olan ve hastanede çalışan Mithat’a giderler. Mithat, yazarı çalıştığı hastnede ki operatöre götürür. Operatör, yazarın bacağını kurtarabileceğini ancak birkaç ay hastanede yatması gerektiğini söyler. Böylece yazarın hastane günleri başlar. Yalnız kaldığı odasında Nüzhet’i düşünmekten başka birşey yapamaz. Birgün Nüzhet’ten kart gelir; çok yakın zamanda Ragıp Bey ile evleneceği ayrıca Paşa’nın felç geçirdiği ve ölmeden önce onu görmek istediği yazmaktadır. Bu karttan sonra yazarın düşünceleri değişir. Başarılı ameliyatlar sonunda bir bacağı kısa kalmasına rağmen iyileşir. Annesi ile yeni bir hayata başlamak üzere ızdırap dolu günler geçirdiği o hastane koğuşundan ayrılır.

3- KİTABIN ANA FİKRİ: İnsan yaşamı boyunca hangi zorluklarla karşılaşırsa karşılassın, hangi duruma düşerse düşsün asla içinda ki yaşama isteğini ve sevincini yitirmemelidir.

4- KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRMESİ:
Yazar: Hastalığının kötüye gitmesi onun geleceğe karamsar bakmasına yol açmıştır. Ancak yine de o içindeki umudu hiç yitirmemiştir. En zor günlerinde bile hep o çok sevdiği Nüzhet’I düşünmüştür.
Nüzhet: Hayatta hiç zorluk görmemiş, yazardan başka yakın dostu olmayan genç bir kızdır. Kendinden yaşça büyük, hiç tanımadığı bir insanla evlenip evlenmeme konusunda tereddüttedir. Bu tereddüt onu yazara daha da yakınlaştırmıştır. Yazar ile aralarında elektriklenmeler olduysa da en sonunda Ragıp Bey ile evlenir.
Paşa: Gençliğinde Fransa’da yaşadığı için Fransız etkisi altında kalmıştır. Evden dışarı çıkmayan, yazarın getirdiği kitapları dimlemekten zevk alan yaşlı bir adamdır.
Nüzhet’in annesi: yazara acıdığı için evinde kalmasına müsade eden, ancak yazarın kızıyla konuşmasından hoşlanmayan bir kadındır.
Yazarın annesi: yaşlı, hasta bir kadındır. Ruh halini genelde oğluna belli etmemeye çalışır. Tek isteği oğlunun iyileşmesidir.
Ragıp Bey: nüzhet’ten onaltı yaş büyük, yazarı Paşa istediği için muayene eden, Paşa gibi Fransız hayranı olan bir doktordur.
Mithat Bey: Hastanede çalışan, yazarın yakın dostu, onun iyi olması ve bacağının kesilmemesi için en çok çalışan kişilerden birisidir. Elinden geleni yapmıştır.

5- KİTABIN YAZARI HAKKINDA BİLGİ:
Yazar, İstanbul’da doğdu(1899). Meşhur şair İsmail Safa’nın oğludur. Düzenli bir öğrenim göremedi. Kendi kendisini yetiştirdi. 13 yaşında hayata atıldı. Posta Telgraf Nezaretinde çalıştı. Öğretmenlik (1914-1918), gazetecilik (1918-1961) yaptı. Hayatını yazıları ile kazandı. İstanbul’da öldü.
Kardeşi İlhami ile Yirminci Asır adlı bir akşam gazetesi çıkardı. Bu gazetede “Asrın hikâyeleri” ilk hikâyelerini imzasız yayınladı (1919), Kültür Haftası (21 sayı, 15 Ocak-3 Haziran 1936) ve Türk Düşüncesi (63 sayı, 1953-1960) adlarında iki de dergi çıkardı. Tasvîr-i Efkâr, Cumhuriyet, Milliyet, Tercüman, Son Havadis gazetelerinde yazdı. Çok sevdiği oğlu Merve’yi askerliğini yaptığı sıra kaybetmesi Peyami Safa’yı çok sarstı. Bu olaydan birkaç ay sonra İstanbul’da öldü. Edirnekapı Şehitliği’nde gömülüdür.
Peyami Safa kendi kendisini yetiştirmiş ender şahsiyetlerden biridir. Fransızcayı Fransızca gramer kitabı yazabilecek kadar öğrenmiştir. 43 yıl hiç durmadan yazdı. Güçlü bir fikir adamı, romancı ve polemikçidir. Nâzım Hikmet Ran, Nurullah Ataç, Zekeriya Sertel, Muhsin Ertuğrul, Aziz Nesin’le polemiğe giriştir.Öldüğü zaman Son Havadis gazetesi baş yazarı idi.
Peyami Safa halk için yazdığı edebî değeri olmayan romanlarını “Server Bedi” imzası ile yayınladı. Sayıları 80′i bulan bu eserler arasında; Cumbadan Rumbaya (1936) romanıyla, Cingöz Recai polis hikâyeleri dizisi en ünlüleridir. Ayrıca ders kitapları da yazdı. Peyami Safa’nın fıkra ve makalelerinde sağlam bir mantık dokusu ve inandırıcılık görülür. Romanlarında olaydan çok tahlile önem verdi. Toplumumuzdaki ahlâk çöküntüsünü, medeniyetin yarattığı bocalamayı, nesiller ve sosyal çevreler arasındaki çatışmayı dile getirdi. Zıt kavramları, duygu ve düşünce tezadını ustaca işledi.
Romanları: Gençliğimiz (1922), Şimşek (1923), Sözde Kızlar (1923), Mahşer (1924), Bir Akşamdı (1924), Süngülerin Gölgesinde (1924), Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü (1925), Canan (1925), Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1930), Fatih-Harbiye (1931), Atilla (1931), Bir Tereddüdün Romanı (1933), Matmazel Noralya’nın Koltuğu (1949), Yalnızız (1951), Biz İnsanlar (1959). Hikâyeleri: Hikâyeler (Halil Açıkgöz derledi, 1980). Oyunu: Gün Doğuyor (1932). İnceleme- denemeleri: Türk İnkılâbına Bakışlar (1938), Büyük Avrupa Anketi (1938), Felsefî Buhran (1939), Millet ve İnsan (1943), Mahutlar (1959), Mistisizm (1961), Nasyonalizm (1961), Sosyalizm (1961), Doğu-Batı Sentezi (1963), Sanat- Edebiyat-Tenkid (1970), Osmanlıca-Türkçe- Uydurmaca (1970), Sosyalizm-Marksizim- Komünizm (1971), Din-İnkılâp-İrtica (1971), Kadın-Aşk-Aile (1973), Yazarlar-Sanatçılar- Meşhurlar (1976), Eğitim-Gençlik-Üniversite (1976), 20. Asır- Avrupa ve Biz (1976). Ders Kitapları: Cumhuriyet Mekteplerine Millet Alfabesi (1929), Cumhuriyet Mekteplerine Alfabe (1929), Cumhuriyet Mekteplerine Kıraat (I-IV, 1929), Yeni Talebe Mektupları (1930), Büyük Mektup Nümuneleri (1932), Türk Grameri (1941), Dil Bilgisi (1942), Fransız Grameri (1942), Türkçe İzahlı Fransız Grameri (1948).

commentscomments

 1. aylin diyor ki:

  ya gerçekten çoookkk güzel olmuş kitabta özetteeeee ben wallahi çokkkk begendimmm

 2. Kitap Kurdu diyor ki:

  :) Zevkti, ne mutu bize…

 3. walla saf qoş bu diyor ki:

  wallla saf ama saf disa qoş bu thank you very muck saf teskur dıkım
  çok tesekkrere

 4. masal diyor ki:

  gerçektenn güzell kitapp

 5. kübra diyor ki:

  wala bu kitabi da okumuştum zate bncede çok güzel

 6. fatoş diyor ki:

  bence güsel yorum yoq

 7. cam bebek diyor ki:

  kitabı zaten okumuştum
  özetine gelince çoook kısa olmuş gerçeğine göre
  biraz daha uzun şekide yazarsanız sevinirim

 8. Aslan diyor ki:

  Ya bende okuyorumda yazarın 15 doktorun 35 yaslarında oldugunu nasıl anladın ..?

 9. okan diyor ki:

  walla ii olmuş
  yapanların eline sağlk

 10. aslan diyor ki:

  çok gzl kitap özetini yazmak zevkti arkadaşlar süper 10 üzerinden 10

 11. esmer_cadi diyor ki:

  falllaaa bu kitabıı hiçç okumadaımnmmmmm amaaaaa göseleeee penzioo bakalımmm

 12. cner diyor ki:

  güzelmiş ödev vardı işime yaradı thank you wery muchhh :D

 13. ırmak diyor ki:

  ÇOK GÜZEL HAYAT HİKAYESİ HERKES BUNDAN BENCE DERS CIKARLAMI REŞAT NURİ GÜLDEKİNİN BÜTÜN KITAPLARINI OKUDUM VE ÇOK BEGENİYORUM HEPSİ HAYAT HİKAYESİNDEN ALINMIŞ HERKES DERS CIKARMALIDIR BENCE

 14. uA diyor ki:

  walla 10 numara olmuş kitabı almama gerek yokk

 15. __waLe__ diyor ki:

  ben bu kitabı 2 yıl önce okumştm şimdi de ödev var çok tşk ederim güzel bi özet olmuş ama keşke nüzhetle beraber olabilselerdi…

 16. sahrea diyor ki:

  offf sınavımda güzel bir kopya olacak =)

 17. mertcan diyor ki:

  çok güzel olmuş saolasın kim yazdıysa =))) xd

 18. mertcan diyor ki:

  saaolasın lar =))))

 19. mertcan diyor ki:

  çok güzel olmuş ama daha güzel olmalıydı bunu beklemedim =))))) xdxd

 20. yigit diyor ki:

  ödevlik derecede değil bana zaman kaybettireceğe benziyor :( ayrıca karışık anlatılmış

 21. AtArLı StAyLa :D diyor ki:

  özet güzel ama kısa olmuş thanks

 22. aybüke diyor ki:

  harikulade bir özet olmuş ama biraz karışık olmuş bana gööre ama yinede emeğe saygılarr :) tşkler

 23. gül diyor ki:

  çok duygusalll

 24. kezban diyor ki:

  iyi ama yeterli degil

 25. Zayntuğba diyor ki:

  Kitabıda okudum ben dokuzuncu hariciye koğu gerçekten çok güzel. Yanlız bu olan bişey yani yazar gerçekte yaşamış ve bunu kitap haline getirmiş.

 26. Zayntuğba diyor ki:

  ödeev :(

 27. Zayntuğba diyor ki:

  herkes 2008 de atmış mesajı bense 2012 daha doğrusu 3-4 gün sonra 2013 :D

 28. Zayntuğba diyor ki:

  kitapta var bende özetide iyi yani

  buarada PEYAMİ SAFA çok ızdıraplar çekmiş. :’(

 29. Zayntuğba diyor ki:

  :P

 30. Zayntuğba diyor ki:

  :)

 31. pelin diyor ki:

  hiç begenmedim 100 üzerinden 20 olur ancak

 32. Okan diyor ki:

  ßen Çok ßeyendim Teßrikler…. :)

 33. / demirspor / diyor ki:

  Ödevim vardı işime yaradı fakat konusu teması ve zihniyetini bulamadm gerekeni yaparsanız sevinirim :D

 34. bayza diyor ki:

  ya çok güzel blgileri beğendm sağoln ama bu romanın zamanı ne yani ortalama 1 yıl falanmı??? (bence daha az çnkü köşkte 5 gn falan kalıyor)

 35. elanur ergülen diyor ki:

  NİÇİN ANA DUYGUSU YOK ACABA SİNİR YAA :p

 36. gökçe diyor ki:

  beğendim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

BUTONLAR

Academics